Gita Jayanti – Shri Laxmi Narayan Mandir

Gita Jayanti

Sarvadharmaanparityajya maamekam sharanam vraja | Aham tvaa sarvapaapebhyo mokshayishhyaami maa shuchah || Hoofdstuk 18, Shloka 66 “Laat alle paden en kom naar mij als enige toevlucht. Treur niet, want ik zal je bevrijden van alle zonde.”

Met genoegen nodigen de vrijwilligers en het bestuur u en uw familie uit ter bijwoning van de viering van Gita Jayanti op 29 November 2017. De Gita Prawachan zal 2 dagen gehouden worden namelijk 28 november 2017 en 29 november 2017:

Programma 
19:00 Dev Pujan
19:45 Vyaas Prawachan
                  28 November: Pt. Radjesh R. Tewarie Ji
                  29 November: Pt. Jaswant Jagbandhan Ji
20:30 Aarti, Prashaad en Panchamrit
20:45 Afsluiting
21:00 Einde

Locatie: Shri Laxmi Narayan Mandir Zoetermeer, Prismalaan 50, 2718CX.

U krijgt gelegenheid tot het offeren van Phoel en Prashaad.