Bestuur

Het huidige bestuur van Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten om de Shri Laxmi Narayan Mandir op een waardige manier te dienen. De samenstelling van bestuursleden is als volgt: 

Dhr. Ing. Narin Koendan-Panday CITRM
Voorzitter – Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer
In het dagelijkse leven is dhr. Koendan-Panday werkzaam als IT Manager. In zijn vrije tijd is hij actief als Purohit en bestuurslid van verschillende organisaties, zoals de Hindoeraad Nederland, Shri Sanatan Dharm Mahasabha Nederland en Shri Sanatan Dharm Priesterraad Nederland. Hij zet zich in als vrijwilliger bij de Shri Laxmi Narayan Mandir om dichter bij de mensen te staan, een band te creëren met hen en om de Sanatan Dharm beter te kunnen dienen in de vorm van Bhakti en Seva. Zijn motto voor een succesvolle Mandir is:

Yato Dharma, Tato Yaja ~ Daar waar de Dharma is, daar zal gezegevierd worden!

Dhr. Sharwin Madho
Vicevoorzitter – Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer
In het dagelijks leven is Dhr. Madho werkzaam bij Ministerie van Defensie als Krijgsmachtpandit.
Al van jongs af aan wil hij dichterbij de mens staan om hun een hand toe te reiken, hun eigen krachten te laten ontdekken en helpen met verder te ontwikkelen. Zijn werk en ambities voor de toekomst inspireren hem deze krachten te stimuleren en om door te gaan voor de mens. Met volle vertrouwen en enthousiasme kijkt hij uit om de gemeenschap dienstbaar te zijn in een bestuursfucntie.

“Je kan een mens niets leren, je kan hem alleen helpen om zijn “Zelf” te ontdekken en te ontwikkelen

Dhr. Harypersad Nankoe
Penningmeester – Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer
In het dagelijkse leven is dhr. Nankoe gepensioneerd van de N.V. Bank voor de Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) en wilt graag zijn tijd spenderen om bij te dragen in de mandir organisatie. Zijn deskundigheid en ervaring wilt hij door samen te werken met nieuwe generaties overdragen, zodat de Shri Laxmi Narayan Mandir nog jarenlang goed met de juiste set aan normen en waarden mag functioneren. Zijn motto is:

Als je een lamp aansteekt voor een ander, zal deze ook je eigen pad verlichten.

Mevr. J.I. Koendjbiharie MSc RA EMITA
1e Secretaris- Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer
In het dagelijks leven is Joyce werkzaam als (internal) financial auditor. Zij zet zich in als vrijwilliger en bestuurslid bij de Shri Laxmi Narayan Mandir om Seva te doen voor de gemeenschap volgens de leringen vanuit de Sanatan Dharm. Seva omvat zowel inzet vanuit haar kennis en deskundigheid in haar bestuursfunctie als het fysiek uitvoeren van de werkzaamheden ter behoud van ons geliefde Shri Laxmi Narayan Mandir. Daarnaast staat zij voor het verder ontwikkelen van de persoonlijke kennis inzake Sanatan Dharm en deze te delen met belangstellenden. Haar motto voor haar Bhakti en Seva is dan ook.

“Wees trots op onze Dharm, identiteit, cultuur en manier van leven. Deze biedt ons veel om ons leven de gewenste toegevoegde waarde te geven”.

Mevr. Sangeeta Lachmansingh
2e Secretaris – Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer
In het dagelijks leven werkzaam bij een overheidsinstelling. Met de opleiding PABO wil zij kinderen helpen en begeleiden. Haar hart ligt bij kinderen en jong volwassenen en daarom is het haar ambitie om de Shri Laxmi Narayan Mandir onbaatzuchtig te dienen en om nieuwe generaties te inspireren om te participeren in het levend houden van onze geliefde Dharma. Haar motto tot een succesvolle Shri Laxmi Narayan Mandir is:

“Samen, jong en oud, onze normen en waarden levend houden”.

Dhr. Satish Moenesar
Bestuurslid – Shri Sanatan Dharma Sabh Zoetermeer
In het dagelijkse leven is Dhr. Moenesar werkzaam als commercieel manager in de Facility managment. Hij heeft ondernemerschap in zijn DNA en wil dit graag inzetten om de Shri Laxmi Narayan Mandir vooruit te helpen. Nieuwe generaties verbinden met oudere generaties is zijn streven. Zijn motto om de Shri Laxmi Narayan Mandir succesvol te maken is:

Vasudhaiva Kutumbakam, de wereld is 1 familie“.

Dhr. Soeniel Kalikadien
Aspirant bestuurslid – Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer
In het dagelijks leven is Dhr. Kalikadien werkzaam als beveiliger.
Van kleins af aan ging hij met zijn ouders naar de mandir. Er werd thuis vaak Ramayan gelezen. Zelf ging hij in zijn jonge jaren naar de Mandir voor Ramayan satsang. Door veel naar Mandirs te gaan en katha’s te luisteren is zijn interesse heel erg gegroeid. Sri bhagwaan heeft mij geholpen om de satsang van de bhakts en de pandiets te vinden.

Aum Asato Má Sad Gamaya |Leid Mij Van Onwaarheid Naar Waarheid Tamaso Má Jyotir Gamaya |Leid Mij Van Duisternis Naar Licht,
Mrityor Má Amritam Gamaya ||Leid Mij Van Dood Naar Onsterfelijkheid.