Bestuur

Het huidige bestuur van Shri Sanatan Dharma Sabha Zoetermeer bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten om de Shri Laxmi Narayan Mandir op een waardige manier te dienen. De samenstelling van bestuursleden is als volgt: 

Dhr. Jaswant Jagbandhan MSc. 
Voorzitter – Shri Sanatan Dharma Sabha Zoetermeer
In het dagelijkse leven is dhr. Jagbandhan werkzaam als IT Consultant en Purohit in zijn vrije tijd. Hij zet zich in als vrijwilliger bij de Shri Laxmi Narayan Mandir met de focus om de belevenis van Bhakti en Dharma onder alle generaties op te hevelen. Zijn motto voor een succesvolle Mandir is:

Oedyamena hi siedhyanti, kaaryaani na manorathai. Inzet, gedrevenheid en hardwerken zijn slechts enkele factoren tot succes. Het enkel wensen brengt ons niet tot het gewenst resultaat!”

Dhr. Subhaas Jainandunsing
Penningmeester – Shri Sanatan Dharma Sabha Zoetermeer
In zijn dagelijkse leven is dhr. Jainandunsing financial controler in het bedrijfsleven. Zijn kennis zet hij in om de administratieve werkzaamheden voor de Shri Laxmi Narayan Mandir zo efficient mogelijk uit te voeren en te structureren. Zijn drijfveren om de Shri Laxmi Narayan Mandir tot een succes te brengen zijn sewa (onbaatzuchtig dienen) en daadkracht. Zijn motto is:

Daadkracht en doorzettingsvermogen zal ons helpen in het bereiken van onze doelstelling!”.

Mevr. Sunita Jaikaran – Loilargosai
1ste Secretaris – Shri Sanatan Dharma Sabha Zoetermeer
In haar dagelijkse leven is Mevr. Jaikaran – Loilargosai actief als beleidsadviseur bij Gemeente Den Haag. Zij zet haar kennis en ervaring in om de Shri Laxmi Narayan Mandir te verbinden met de Zoetermeerse Maatschappij. Haar streven is om de Shri Laxmi Narayan Mandir actiever te laten participeren bij activiteiten in Zoetermeer om zo de levensbeschouwelijke elementen van de Sanatan Dharma uit te kunnen dragen. Haar motto voor een succesvolle Shri Laxmi Narayan Mandir is:

Verbinding met elkaar en de maatschappij waarin we leven brengt ons dichter bij elkaar”.

Mevr. Sangeeta Lachmansingh
2e Secretaris – Shri Sanatan Dharma Sabha Zoetermeer
In het dagelijks leven werkzaam bij een overheidsinstelling. Met de opleiding PABO wilt ze kinderen helpen en begeleiden. Haar hart ligt bij kinderen en jong volwassenen en daarom is het haar ambitie om de Shri Laxmi Narayan Mandir onbaatzuchtig te dienen en om nieuwe generaties te inspireren om te participeren in het levend houden van onze geliefde Dharma. Haar motto tot een succesvolle Shri Laxmi Narayan Mandir is:

“Samen, jong en oud, onze normen en waarden levend houden”.

Dhr. Satish Moenesar
Bestuurslid – Shri Sanatan Dharma Sabha Zoetermeer
In het dagelijkse leven is Dhr. Moenesar werkzaam als commercieel manager in de Facility managment. Hij heeft ondernemerschap in zijn DNA en wilt dit graag inzetten om de Shri Laxmi Narayan Mandir vooruit te helpen. Nieuwe generaties verbinden met oudere generaties is zijn streven. Zijn motto om de Shri Laxmi Narayan Mandir succesvol te maken is:

Vasudhaiva Kutumbakam, de wereld is 1 familie“.

Dhr. Sharwin Madho
Aspirant Bestuurslid – Shri Sanatan Dharma Sabha Zoetermeer
In het dagelijks leven is Dhr. Madho student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Tevens is hij in opleiding tot Purohit.
Al van jongs af aan wil hij dichterbij de mens staan om hun een hand toe te reiken, hun eigen krachten te laten ontdekken en helpen met verder te ontwikkelen. Zijn studie en ambities voor de toekomst inspireren hem deze krachten te stimuleren en om door te gaan voor de mens. Met volle vertrouwen en enthousiasme kijkt hij uit om de gemeenschap dienstbaar te zijn in een bestuursfucntie.

“Je kan een mens niets leren, je kan hem alleen helpen om zijn “Zelf” te ontdekken en te ontwikkelen