About

About

Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer (SSDSZ) is in 1993 opgericht om de belangen van de Sanatangemeenschap in Zoetermeer te behartigen. Dhr. Soeroedj D. Tewarie is initiatiefnemer geweest en is oprichter van de organisatie. Dhr. S. Soekhoe heeft de organisatie jarenlang geleid en is de bruggenbouwer geweest om verschillende generaties bij elkaar te brengen.  SSDSZ is een vrijwilligers organisatie, waarbij jong en oud streven naar het overdragen van culturele en religieuze normen, waarden en principes om de kloof tussen generaties te verkleinen.

Beleidsplan
Het bestuur van Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer heeft dankzij haar beleid in het vorige jaar vooruitgang geboekt. Het beleid bestaat uit een langetermijnbeleid en korte termijnbeleid.

Langetermijnbeleid
Het lange termijn beleid heeft een doorlooptijd van ruim vijf jaren en is opgesteld in juni 2018 en zal doorlopen tot juni 2023. Het bestuur streeft ernaar de beleidslijnen binnen deze periode te realiseren.

 • Het organiseren van culturele activiteiten en religieuze hoogtijdagen;
  Het doel van het organiseren van de culturele activiteiten en religieuze hoogtijdagen is om de culturele erfgoed te beschermen. Het uitdragen van de Sanatan Dharma filosofie en levenswijze zal tijdens elke activiteit een belangrijk aspect zijn.
 • Activiteiten voor de oudere gemeenschap;
  De Hindoestaanse oudere (65+) in Zoetermeer vereenzamen langzamerhand en raken in een isolement. Het bestuur heeft als doel de participatie te bevorderen door activiteiten als culturele praatgroepen, lezingen en/of cultuuravonden te organiseren.
 • Gezondheid bevorderende activiteiten voor de gemeenschap;
  Gezondheid is welvaart en een gezonde levensstijl hebben is belangrijke in voor iedereen. Het doel van het bestuur is het bevorderen van de gezonde levensstijl, door het organiseren van activiteiten die daartoe bijdragen. Voorbeelden hiervan zijn gezamenlijk Yoga, Sporten en of voorlichtingen over gezonde levensstijl.
 • Realiseren van een eigen ruimte waarin wij al deze activiteiten kunnen ontplooien;
  Het realiseren van een eigen ruimte is voor de organisatie sinds de oprichting een belangrijke doelstelling. Het bestuur heeft in September 2016 het pand aan de Prismalaan 50 te Zoetermeer gekocht. Echter hiermee is deze doelstelling nog niet voltooid, omdat het pand een transformatie moet ondergaan en de organisatorische processen afgestemd dienen te worden op het gekochte pand en de nieuwe situatie. Het bestuur streeft ernaar dit voor het einde van de beleidstermijn (juni 2023) gerealiseerd te hebben.

Korte termijnbeleid
In onze korte termijn doestellingen hebben we alle activiteiten in kaart gebracht voor 2019. In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft het bestuur dit jaar 36 hoogtijdagen in kaart gebracht en 52 structurele Mandir diensten.

Culturele Activiteiten
Culturele activiteiten worden incidenteel ingepland, waarvan getracht wordt u tijdig op de hoogte te stellen. Het bestuur organiseert religieuze culturele oudere praatgroepen, wekelijks op de maandagavonden. Het organiseren van dergelijke praatgroepen moet vereenzaming voor ouderen voorkomen en participatie verhogen. Bent u 65+ en wilt u meedoen, neem dan contact met ons op via info@sanatandharmzoetermeer.nl .

Beloningsbeleid
Het bestuur van de vereniging is onbezoldigd en werkt met vrijwilligers die op vrijwillige basis helpen.

Verslag Activiteiten 2017
Het bestuur heeft in 2017 ruim 38 incidentele activiteiten georganiseerd. Hoogtijdagen als de negenavonden durende Navratri, Shivratri, Krishna Janmashtami en Devutthana Ekadashi hebben wij groots gevierd. Naast de andere geplande hoogtijdagen heeft het bestuur mogen samenwerken met nationale organisatie St. Shiva Nederland. In samenwerking met St. Shiva Nederland heeft het bestuur Shiva Parthiv Pujan mogen organiseren. Tevens heeft het bestuur samen met Stichting Vichar Manthan bijgedragen in het organiseren van een Divali Workshop. Tijdens de hoogtijdagen hebben de aanwezigen informatie over de vedische leer, gezonde levensstijl, filosofie van de Sanatan Dharm en verhalen uit onze heilige geschriften mee gekregen. Het streven van het bestuur om een positieve belevenis te realiseren is ruimschoots gelukt.

Het jaar zijn wij feestelijk begonnen met chautaal (Volkszang) en inluiden van de Lente daarmee. Het jaar hebben we vervolgens afgesloten met bezinning en wijsheden uit de Bhagawad Gita op Gita Jayanti. Reflecterend op het jaar 2017, was het een succesvol jaar. Samen staan we sterk en gaan we ervoor om 2018 ook en succesvol jaar te maken.

Jaarrekening 2017
Het bestuur van SSDSZ heeft het boekjaar 2017 met succes afgesloten. De vereniging heeft haar financiële resultaat positief afgesloten.

Jaarrekeningen:
SSDSZ – Balans Jaarrekening 2015

SSDSZ – Balans Jaarrekening 2016
SSDSZ – Balans Jaarrekening 2017

SSDSZ –  Balans Jaarrekening 2018 Soon to be added.