Beleid

Beleid

Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer (SSDSZ) is in 1993 opgericht om de belangen van de Sanatangemeenschap in Zoetermeer te behartigen. Dhr. Soeroedj D. Tewarie is initiatiefnemer geweest en is oprichter van de organisatie. Dhr. S. Soekhoe heeft de organisatie jarenlang geleid en is de bruggenbouwer geweest om verschillende generaties bij elkaar te brengen.  SSDSZ is een vrijwilligers organisatie, waarbij jong en oud streven naar het overdragen van culturele en religieuze normen, waarden en principes om de kloof tussen generaties te verkleinen.

Beleidsplan
Het bestuur van Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer heeft dankzij haar beleid in het vorige jaar vooruitgang geboekt. Het beleid bestaat uit een langetermijnbeleid en korte termijnbeleid.

Langetermijnbeleid
Het lange termijn beleid heeft een doorlooptijd van ruim vijf jaren en is opgesteld in juni 2018 en zal doorlopen tot juni 2023. Het bestuur streeft ernaar de beleidslijnen binnen deze periode te realiseren.

 • Het organiseren van culturele activiteiten en religieuze hoogtijdagen;
  Het doel van het organiseren van de culturele activiteiten en religieuze hoogtijdagen is om de culturele erfgoed te beschermen. Het uitdragen van de Sanatan Dharma filosofie en levenswijze zal tijdens elke activiteit een belangrijk aspect zijn.
 • Activiteiten voor de oudere gemeenschap;
  De Hindoestaanse oudere (65+) in Zoetermeer vereenzamen langzamerhand en raken in een isolement. Het bestuur heeft als doel de participatie te bevorderen door activiteiten als culturele praatgroepen, lezingen en/of cultuuravonden te organiseren.
 • Gezondheid bevorderende activiteiten voor de gemeenschap;
  Gezondheid is welvaart en een gezonde levensstijl hebben is belangrijke in voor iedereen. Het doel van het bestuur is het bevorderen van de gezonde levensstijl, door het organiseren van activiteiten die daartoe bijdragen. Voorbeelden hiervan zijn gezamenlijk Yoga, Sporten en of voorlichtingen over gezonde levensstijl.
 • Realiseren van een eigen ruimte waarin wij al deze activiteiten kunnen ontplooien;
  Het realiseren van een eigen ruimte is voor de organisatie sinds de oprichting een belangrijke doelstelling. Het bestuur heeft in September 2016 het pand aan de Prismalaan 50 te Zoetermeer gekocht. Echter hiermee is deze doelstelling nog niet voltooid, omdat het pand een transformatie moet ondergaan en de organisatorische processen afgestemd dienen te worden op het gekochte pand en de nieuwe situatie. Het bestuur streeft ernaar dit voor het einde van de beleidstermijn (juni 2023) gerealiseerd te hebben.

Korte termijnbeleid
In onze korte termijn doestellingen worden jaarlijks alle activiteiten in kaart gebracht. Het betreft de hoogtijdagen in kaart gebracht en structurele Mandir diensten.

Culturele Activiteiten
Culturele activiteiten worden incidenteel ingepland, waarvan getracht wordt u tijdig op de hoogte te stellen.

Beloningsbeleid
Het bestuur van de vereniging is onbezoldigd en werkt met vrijwilligers die op vrijwillige basis helpen.

Jaarrekening 2021
Het bestuur van SSDSZ heeft het boekjaar 2021 afgesloten. De vereniging heeft haar financiële resultaat positief afgesloten.