Het belang van Navratri

Het belang van Navratri: over het Shakti principe

Shiva Triedevi 

Wie kent het verhaal van Sati Devi en Shiv ji niet? Sati die tijdens de Yagya van haar vader Daksh haar leven beëindigde. Shiv die ontroostbaar was en verblind door diep verdriet met het levensloze lichaam van Sati rondliep. Hij, de God van de Goden, meester van de Yogi’s, Guru van de Guru’s, liep dolend en dwalend over de drie werelden. Zich volledig onbewust van alles om zich heen, verstijfd door het verlies van zijn geliefde vrouw. Hoe kan degene die in elk opzicht symbool staat voor onthechting ogenschijnlijk zo gehecht zijn? Wie was Sati, waar zelfs Shiv om rouwde? En wat leert hun Lila (spel) ons?

Sati Devi was een directe incarnatie van degene die wij als Goddelijke oppermoeder vereren, van Jagat Janani Bhavani Maata. Daarom zingen wij: “Yaa Devi Sarva-Bhutessu MaatriRuupenna Samsthitaa, Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah”, waarbij wij haar in de moederlijke vorm begroeten. We zingen ook: “Yaa Devii Sarva-Bhutessu Shakti-Ruupenna Samsthitaa, Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah”, waarbij wij haar in de vorm van kracht begroeten. Sati Maa was de verlichaming van energie, van power. Zij was ook de verpersoonlijking van het intellect. Wij zingen dan: “Yaa Devii Sarva-Bhutessu Buddhi-Ruupenna Samsthitaa, Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah”. In deze Aparajita Stotra wordt zij steeds weer begroet in haar talloze vormen. Zij is energie, kracht, intellect, geheugen en activiteit, maar ook bescheidenheid, tolerantie, geduld, compassie en tevredenheid. Zij is slaap, honger en dorst, maar ook schoonheid, geluk, vrede en vertrouwen. Dus wie was Sati, waar zelfs Shiv om rouwde?

Sati was Shakti, de letterlijke wederhelft van Shiv. Samen zijn zij één. Twee zijdes van dezelfde medaille. Shakti en Shiv, Prakriti en Purusha, energie en bewustzijn. Zonder Shakti is Shiv Shav. Energieloos, niet in staat tot actie, beweging en creatie. Dat laat hij ook zien, door bij het verlies van Sati te verzwelgen in zijn verdriet en de wereld zijn rug toe te keren. Zonder Shiv is Shakti zonder vorm, zonder inhoud, zonder richting. Dat laat zij ook zien, door tijdens de Yagya van Daksha – waar geen plek was voor Shiv – haar lichaam op te geven. Zoals bewustzijn zonder energie niets kan, is energie zonder bewustzijn verloren. Dus wat leert de Lila  van Sati en Shiv ons?

Hun Lila leert ons naar onszelf te kijken. Naar Shakti en Shiv in ons. Waar is Shakti in ons en waar Shiv? Zonder bewustzijn zouden wij geen vorm hebben. Shiv is in ons als het pure bewustzijn, een deel van het kosmische bewustzijn, een Ansh van Paramatma. Zonder energie zouden we niet kunnen handelen. Shakti is in ons in haar talloze vormen, zij maakt actie mogelijk. Nog belangrijker is de vraag of zij samen zijn? Is ons bewustzijn actief? Op de achtergrond altijd wel, anders zouden wij niet leven. Dus nog relevanter is de vraag, is onze actie bewust? Is Shakti één met Shiv? Handelen wij bewust? Heeft ons handelen inhoud en richting? Als dit niet zo is, handelen wij in onwetendheid en gaat onze energie verloren. Uiteindelijk bereiken wij dan niets met dit leven. Hoe kunnen wij Shakti in ons verenigen met Shiv?

Om Shakti in ons te verenigen met Shiv zouden wij Shakti Upasana moeten doen. Wij zouden de Goddelijke moeder moeten aanbidden, de universele energie. Op die manier ontvangen wij meer energie en versterken wij Shakti in ons, zodat zij Shiv kan bereiken. Naarmate zij dichterbij elkaar komen, wordt ons handelen bewuster. Als zij één zijn, zijn wij verlicht. Dan is het hoogste doel bereikt. Navratri, de negen nachten van de Goddelijke moeder vormen bij uitstek een periode voor Shakti Upasana. Deze periode is een uiting van haar oneindige compassie, haar manier om zich over haar kinderen (ons) te ontfermen. Tijdens deze periode staat ze klaar om te geven aan wie ook maar wil ontvangen. Daarom zouden we tijdens de Navratri de universele moeder moeten herdenken en vereren. Zodat wij onszelf geschikt maken voor hereniging met Shiv, met Paramatma. Shakti Upasana is nodig in een ieders leven. Hereniging van Shakti en Shiv is immers waar Sati zelf ook om vroeg, in ieder leven en in iedere vorm. In u en in mij. Janam Janam Shiv Pad Anuraaga.