Ganga Dashhara

Ganga ji is een van de heilige rivieren die door India stroomt en kenmerkend is voor
Hindoes. Narmada, Kaveri, Toengabhadra, Saraswatie, Sindhoe en Yamuna zijn ook rivieren die als heilig bestempeld worden in de Purana’s. Ganga ji is ongeveer 2510 km lang en begint bij Gangotri. Hierna stroomt zij langs steden als Farrukhabad, Haridwaar,
Kanpur, Allahabad, Mirzapur, Varanasi (Kashi) en Patna.

 

Ganga ji neemt een belangrijke plaats in ons hart in en we aanbidden haar met totale devotie. Het water van Ganga ji is zuiver, helder en bevat elementen die ons lichamelijk,
geestelijk en bovennatuurlijk reinigen. Ganga ji heeft de kracht om onze slechte karma
weg te wassen. Hierdoor raakt de ziel verlost en wordt verlossing bereikt.

 

Op Ganga Dashhara is Ganga ji neergedaald naar aarde om de mensheid te verlossen.
Dankzij de boete doening van Bhagirath, geboren in de stamboom van Shri Ram, is Ganga ji neergedaald om de voorvaderen van Bhagirath te verlossen. Zij daalde neer in het
haar van Shiva ji en verdwaalde daarin. Na lang zoeken vond Ganga ji geen uitweg en
verzocht Shiva ji haar een uitweg te verlenen. Hierdoor werd haar ego vernietigd en liet 1 straal los om door te vloeien naar de devoten. Bhagirath wees Ganga ji de weg door
voor haar uit te lopen en op een shankh te blazen. Zo liep hij dwars door India richting Bengaal naar de zee. Eenmaal langs Varanasi, de stad van Shiva ji gevloeid, draaide ze om richting Varanasi om Shiva ji te eerbieden en begroeten. Daarom stroomt alleen in Varanasi, Ganga ji weer richting de Himalaya. Na Bengaal vloeit zij de zee in, net als de ziel die verenigd word met de almachtige en word verlost.

 

Jaarlijks reizen en er duizenden dan wel niet honderdduizenden hindoes af vanuit het
buitenland naar Ganga ji, om een bad te nemen in haar heilige water. Ook nemen we in een kleine fles water van Ganga ji mee naar huis. Elke druppel waarderen en aanbidden we meer dan gewone bron of kraan water.

 

Tip! Vul twee flessen met water, 1 gewone kraan water en 1 vol Ganges water. Sluit
beide flessen en laat ze zo staan voor 1 jaar. Na het open maken van beide flessen zult u merken dat het water uit de kraan een merkwaardige geur heeft en de kleur is veranderd. In tegenstelling hiertoe is het water uit Ganga ji onveranderd gebleven.

 

Helaas is het water van Ganga ji aan de oevers van grote steden enorm verontreinigd en vervuild. De regering probeert dit tegen te gaan en maakt alles jaarlijks schoon en houd dit structureel bij. Desalniettemin blijft het water zuiver, schoon, heilig en Pavitra. Op
deze voorspoedige dag kunnen wij tijdens onze ochtend rituelen de volgende shloka’s
reciteren:

 

Ganga Dashhara Stotram

 

Aum namah shivaayai gangaayai shivadaayai namo namah,

Namaste vishnuroepinyai brahmamoertyai namo namah..1..

 

Namaste rudraroepinyai shaankaryai te namo namah,

Sarva dewa swaroepinyai namo bheshajamoertaye..2..

 

Sarwasya sarwa vyaadhinaam bhishekchreshthyai namo astu te,

Sthaasnu jangama sambhoeta vishahantryai namo astu te..3..

 

Sansaara visha naashinyai jeevanaayai namo astu te,

Tapatritaya sanghantryai praneshyai namo namah..4..

 

Abhinava bisawalli paada padmasya vishnor

madan mathana mauler maalati pushpamaalaam,

Jayati jayapataakaa kaapyasau moksha lakshmyaah

kshapita kali kalanka jaanhawi nah punaatu..5..

 

He parameshawari, jagadishwari, pavitra tarangini, Shiv ji ke jataao se samoetbhoet, Bhagirathi devi, Ganga ji aapki jay ho, jay ho, jay ho…

 

Gepubliceerd door Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer.