Durga Stuti

Durga Stuti – Shri Laxmi Narayan Mandir

De Shri Laxmi Narayan Mandir streeft ernaar u vaker te informeren over vertalingen van shloka’s, zoals Durga Stuti – Shri Laxmi Narayan Mandir. Het begrijpen van een shloka is belangrijk, zodat men weet waar het voor staat en wat ermee bedoeld wordt. Het helpt ons in het bereiken van een hogere vorm van devotie, een nieuwe spirituele ervaring en het ervaren van de universele kracht. Het is onze intentie om de lezer te inspireren de Hindi taal eigen te maken. Door de Hindi taal eigen te maken dragen wij bij in het in stand houden en beschermen van onze dharma. Houdt deze pagina in de gaten voor meer vertalingen.

Sarva-Manggala-Maanggalye Shive Sarvaartha-Saadhike |
Sharannye Tryambake Gauri Naaraayanni Namostu Te ||1||

Betekenis:

Salutaties aan u o Narayani! Zij die de voorspoedige kracht in al het voorspoedige is. Zij belichaamt het voorspoedige zelf, compleet met alle voorspoedige attributen[1]. Zij die alle levensdoelen (de vier levensdoelen: Dharma, Artha, Kama en Moksha) van devoten doet vervullen [2] en toevlucht geeft [3], zij met drie-ogen en een schijnende gezicht met de naam Gauri [4]. Salutaties aan u O Narayani!

[1] Zij die de voorspoedige kracht in al het voorspoedige is. Zij belichaamt het voorspoedige zelf, compleet met alle voorspoedige attributen.

Interpretatie: “Een appel voor de dorst, wilt zeggen dat een appel dorstlessende kracht bezit. Er is iets in de appel dat helpt tegen de dorst. De kracht (shakti) van Durga devi is in alles aanwezig. Zij is de hitte in het vuur, de koelende kracht in het ijs en zij is het licht dat schijnt vanuit de zon. Precies zo is zij de kracht in voorspoedigheid zelf.  Dankzij haar kracht verloopt alles in ons leven voorspoedig.”

[2] Zij die alle doeleinden (de vier levensdoelen: Dharma, Artha, Kama en Moksha) van devoten doet vervullen.

Interpretatie: “Volgens de Hindoe filosofie hebben wij als mens vier levensdoelen en als wij deze vier levensdoelen vervullen bereiken we uiteindelijk verlossing. De eerste in de reeks van levensdoelen is Dharma. Dharma is een erg breed begrip en kan niet louter vertaald worden als Religie of geloof. Het is een levensbeschouwing oftewel a way of life. Dharma zijn de principes, de normen, de waarden en de overtuigingen die gezamenlijk ons maken in wie we zijn. Er zijn uiteenlopende geschriften geschreven die alleen al de betekenis van het woord Dharma uitleggen. De betekenis en of beschrijving van Dharma is niet te bevatten in slechts een boekwerk. Durga devi geeft ons de kracht om onszelf te vormen tot de perfecte mens in het nastreven en beleven van onze Dharma, netals Shri Rama dat heeft gedaan.
De tweede in de reeks van levensdoelen is Artha. Artha staat voor welvaart, staat voor materie en staat voor inkomen. Het levensdoel dat we hierin nastreven is om genoeg materie, welvaart en of inkomen te genereren, als nodig is om onszelf, ons gezin en onze Dharma te kunnen onderhouden. Een onderdeel van Dharma is doneren en dan niet alleen aan een Mandir/Tempel, maar ook goede doelen en of financieel/materieel helpen van mensen die het minder goed hebben. Zolang we onze welvaart besteden. Durga devi geeft ons kracht om de balans te kunnen houden in het op juiste wijze vergaren van Artha en het op de juiste wijze besteden van hetgeen we verkregen hebben.
De derde in de reeks van levensdoelen is Kama. Kama kan vrijwel vertaald worden als wens. Een onderdeel van ons leven is het verwezenlijken van onze wensen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een wens om een bepaalde studie te doen, de wens om te trouwen, een kinder wens en of de wens om klein kinderen te krijgen. Durga devi geeft ons de kracht om dit soort wensen in vervulling te laten gaan, zij geeft ons de wijsheid en het intellect om de juiste keuzes te kunnen maken.
De vierde en laatste in de reeks van levensdoelen is Moksha. Moksha staat voor verlossing en zonder de gratie van Devi Durga is het bereiken van verlossing niet mogelijk. Zij geeft namelijk de kracht om onze kundalini kracht aan te wenden en te kanaliseren. Zij is de kundalini kracht zelf en geeft zegen om deze inmense kracht te beheersen.”

[3] toevlucht geeft

Interpretatie: “Elke gedaante van Ishwar heeft in de verschijningsvorm een handgebaar, waarvan de handpalm naar voren wijst. De filosofie hierachter is de mens gerust te stellen en angst weg te nemen. In Hindi terminologie wordt dit de Abhay Mudra genoemd. Abhay staat voor geruststelling en Mudra kan vrij vertaald worden als handgebaar. Durga devi geeft middels dit gebaar toevlucht aan een ieder die haar aanbid.”

[4] Zij met drie-ogen en een schijnende gezicht met de naam Gauri.

Interpretatie: “Het derde oog is de plaats waar de Agya Chakra zich bevindt. Dit is het gebied tussen beide ogen in. Het derde oog staat voor vuur en kennis. Het vuur van onze derde oog beïnvloed onze positieve eigenschappen. Het geeft de mogelijkheid om in het duister het goddelijke te kunnen aanschouwen. Hiermee wordt bedoeld dat indien we in een diepe meditatie verkeren dan geeft het derde oog ons de mogelijkheid om het goddelijke te aanschouwen in zuivere vorm. De naam Gauri komt van de kleur Gaur. De kleur Gaur kan beschreven worden als een schijnende witte kleur, waaraan Devi Durga herkenbaar is.”