Ramnavmi

Ramnavmi

De negende dag van de eerste vasant navratri, staat bekend als Ramnavmi. Het is de dag waarop Shri Ram chandra ji is geïncarneerd als de zoon van Dasratha. Shri Ram chandra ji is een van de meest bijzondere incarnaties van Vishnu bhagavan. Hij is tevens de grondlegger van Dharm tijdens de overgang van de Treta tijdperk naar de Dwapara tijdperk. Hij heeft zich aan alle menselijke normen waarde en principes gehouden. Daarom wordt hij ook maryaadaa purushottam genoemd, degene die binnen de grenzen van het menselijk handelen blijft en daardoor boven de mens stijgt. Hij staat ook wel bekend als de perfecte man en de heer van zelfcontrole.

Shri Ram ji heeft zijn huisvesting in alles en iedereen. Hij is de schepper, hij is de onderhouder en vernietiger van dit universum. Hij beschermt dit universum als onheil en onrechtvaardigheid zegen dreigt te vieren. De boosheid  van Ravan en zijn zonen waren ondragelijk voor de mensheid, waardoor Dharm in het geding kwam:

“Jaba jaba hoi dharama kai hani, Barhahi asura adhama abhimani.”

Ravan en zijn zonen worden in deze vers benoemd als asura , oftewel demonen. Zij werden demonen genoemd, omdat zij alle negatieve eigenschappen  en karakter trekken bezitten die gedefinieerd kunnen worden als topcrimineel en demonisch. Hun daden waren dermate afgrijselijk dat deze niet te verwoorden zijn.

“Karahi anieti jaai nahie barani, siedahi vipra dhenu sur dharani.”

Wanneer brahmans, koeien, goden en moeder aarde in gevaar zijn, dan neemt onze heeralmachtig verscheidene vormen aan en verlost de mensheid van het kwade.

“Taba taba prabhu dhari bibidha sarira, harahi kripanidhi sajjanapira.”

Zo is Shri Ram ji geïncarneerd in het huis van Dashratha en diens gemalin Kausalya. Zij hebben in hun vorige leven, als koning Manu en koningin  Satroepa, door middel van meditatie Vishnu bhagavan weten te realiseren. Zij kregen hiervoor 1 wens die in vervulling zou gaan. Manu en Satroepa hadden maar 1 lang koesterende wens, namelijk Vishnu bhagavan als hun zoon. Vishnu bhagavan heeft hun wens ingewilligd en beloofde hun zoon te worden in de Treta tijdperk.

Koning Dasrath en koningin kausalya hebben een yagna verricht met specifieke mantra’s om een zoon te krijgen. Bhagavan Vishnu is vervolgens geïncarneerd als Shri Ram. De broers (Bharat, Lakshman en Satruhan) van Shri Ram waren incarnaties van de shankh (conch schelp), gada (knuppel) en padma (lotus) van Vishnu Bhagavan.

Beide koningen Manu en Dasrath hebben gezamenlijk met hun wederhelft tijd, energie en devotie verricht in het verkrijgen van een goed nageslacht. Zij hebben dit niet overgelaten aan toeval en wilde een solide basis creëren.

Van elk moment uit Shri Ram ji zijn leven kunnen wij leren. Zo leert hij ons over hoe onze ouderen te behandelen, hoe om te gaan met broers en zusters, hoe een goed leven te leiden, hoe om te gaan met politieke uitdagingen, hoe om onze mede mens te geven en belangrijk hoe wij dharm kunnen handhaven als normale mens.

Het is daarom niet vreemd dat wij Shri Ram ji dagelijks noemen in ons leven. Als wij onze mede mens namelijk begroeten zeggen we: Bhai (broeder) Ram Ram. Daarop krijgen wij een antwoord terug: Bhai Sita Ram. Met andere woorden Ram en Sita zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij vertegenwoordigen de perfecte samenwerking, dat wij als leidraad nemen.

Wat kunt u doen op Ramnavmi?

Men kan op deze dag vasten ter ere van Shri Ram ji. Hetgeen wat u kunt kan offeren is misrie (kandij), Tulsi en gele chandan (sandelhout poeder). Hiervoor kunt u de mantra Aum Shri Rama Bhadraay  Namah gebruiken. Daarna kunt u voor de murti van Shri Ram ji de volgende attributen offeren:

  1. Avahan(Offer een rode bloem)

Aum Shri Rama Bhadraay  Namah Avahanam samarpayami. Bloem daarna offeren.

  1. Gandha (Offer Rooswater)

Aum Shri Rama Bhadraay  Namah Sugandham samarpayami.

  1. Dhupa(Offer wierook)

Aum Shri Rama Bhadraay  Namah Dhupam darshayami.

  1. Dip( lichtbeschijning met een diya)

Aum Shri Rama Bhadraay  Namah Dipam darshayami.

  1. Naivedya( offerspijs/prasad).

Aum Shri Rama Bhadraay  Namah Naivedya nivedayami.

 

Hierna kan men de Shri Ram calisa reciteren en vervolgens de bovengenoemd vetgedrukte mantra 108 reciteren.

Een gezegende Ramnavmi toegewenst!

Jai Siyarama jai jai Hanuman!!

Gepubliceerd door: Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer