Hanuman Jayanti

Hanuman Jayanti                                                                              

De incarnatie van Shri Hanumaan Ji wordt jaarlijks herdacht in de maand caitra of cait(medio maart/april), op de dag Poornima (volle maan).  Hij is de incarnatie van Shiva: “Rudra deha tadjie neha basa, Shankara bhaye Hanuman”. Shankar ji was één van de eerste die een gedaante aannam in de Ramacarit Manas, geschreven door Goswami Tulsidas ji. De naam van zijn moeder was Anjani en zijn vader Kesari, zoals beschreven in de Hanuman Chalisa:

Shankar Suwana Kesari nandan, Teja prataap maha jaga bandhan

De devotie van Hanumaan ji voor Shri Rama Chandra ji  is ongeëvenaard. Hij heeft elke vorm van devotie getoond en wordt daarom ook bhakti (Devotie) Achaarya (meester) genoemd. Hanuman wordt ook wel Mahaveera genoemd dat letterlijk ‘grote held’ betekent. Deze naam heeft hij gekregen door zijn heldhaftigheden, welke hij heeft getoond als onbaatzuchtige dienst voor Shri Rama Chandra ji.

Tijdens de zoektocht naar Sita ji, (de gemalin van Shri Rama Chandra ji), toen Hanuman op zoek naar Sita was en in Lanka aankwam, plukte hij met haar toestemming allerlei vruchten uit een tuin en at die op. Daarna liet hij vele bomen omvallen. Toen de vijand Hanuman ontdekte, werd hij gevangen genomen en werd zijn staart in brand gestoken. In tegenstelling van wat de vijand wou, stak Hanuman met zijn brandende staart een deel van de gouden gebouwen van Lanka en zelfs het paleis van Koning Ravan in brand. Hij bluste toen zijn staart in de zee. Daarna keerde hij naar Sita terug. De plaats waar Sita verbleef, heette Ashok-vatika (letterlijk vertaald; een tuin die geen verdriet kent). Hij klom in de boom waaronder Sita verdrietig was. Zij dacht slechts aan Ram en was bezig zijn naam in een gebed te noemen.

Uit die boom liet Hanuman een gouden ring met de naam van Ram erin gegraveerd in de schoot van Sita vallen. Toen zij die ring herkende, werd ze blij en keek rond waar de ring vandaan kwam. Hanuman kwam toen tevoorschijn. Sita schrok en vroeg aan hem; “Wie ben je?”. Hij antwoordde: “Ik ben een trouwe dienaar van Ram en in zijn opdracht moest ik Sita zoeken en vragen hoe het met haar gaat”.

Sita gaf aan Hanuman een gouden haargesp, die hij mee moest nemen voor Ram, als teken dat hij, Sita levend had ontmoet. Sita gaf daarbij de volgende boodschap mee voor haar man: “Als Ram mij niet binnen een maand kan bevrijden uit Lanka, dan zal ik sterven. Gelukkig lukte het Ram om Sita op tijd uit Lanka te bevrijden. Al de bovengenoemde heldendaden zijn uitgebreid beschreven in de Sundarkaand(het vijfde hoofdstuk) van de Shri Ramcarit Manas.

Tevens heeft Hanumaanji zijn onbaatzuchtige dienstbaarheid jegens Shri Ram getoond tijdens de strijd met Ravan toen Lakshman sneuvelde tijdens de strijd met Ravan toen Lakshman sneuvelde zijn onbaatzuchtige dienstbaarheid jegens Shri Ram getoond. Hanuman ji moest, in der tijde voor zonsopkomst, een plant genaamd sanjeevani met genezingskracht gaan halen. Hanuman ji tilde de top van de Dronancal berg op, want alleen daar groeide deze plant. Met de hele bergtop vloog hij toen naar het slagveld en dankzij deze daad kon Lakshman weer tot leven gewekt worden.

Shri Ram ji keerde samen met Sita ji na Ravan verslagen te hebben en Vibhishan tot koning bekroond te hebben terug naar Ayodhya. Samen met Sita als zijn koningin werd hij bekroond tot Koning van Ayodhya. Bij dit feestelijk gebeuren gaf Sita haar duurste sieraad van parels aan Hanuman ji als beloning. Hanuman ji begon de parels een voor een met zijn tanden open te breken. Lakshman zag dat en keurde deze handeling van Hanuman ji af en zei: “Ach hij is maar een aap, die de waarde van zo’n duur sieraad  niet kent”. Hanuman ji reageerde hierop als volgt: “Ik heb gehoord, dat Ram in alle wezens en voorwerpen aanwezig is, Daarom kijk ik of hij ook in deze glinsterende steentjes aanwezig is”. Lakshman vroeg hem toen met klem:”Is Ram ook in jouw hart aanwezig?”. Hanuman antwoordde zonder te aarzelen:”Ja!”. Hij scheurde zijn borst met zijn scherpe nagels open en liet Ram en Sita in zijn hart zien.

Behalve over lichamelijke kracht beschikte hij ook over acht bovennatuurlijke krachten(Sidhi’s):

 1. Anima          :              De kracht om zich te verkleinen.
 2. Mahima      :              De kracht om zich te vergroten.
 3. Garima        :              De kracht om zich te verzwaren.
 4. Laghima      :              De kracht om zijn lichaam lichter te maken.
 5. Prapti           :              De kracht om iets naar willekeur gedaan te krijgen.
 6. Prakamya   :              De kracht om iets tevoorschijn te halen of te doen verdwijnen.
 7. Vashitva      :              De kracht om de controle te hebben over alle schepselen en hun naar jou wens te laten handelen.
 8. Ishitva          :              De kracht om dingen uit het universum te materialiseren en de doden te laten herleven.

 

Wat kunt u doen op Hanuman Jayanti?

Men kan op deze dag vasten ter ere van Hanuman. Hetgeen wat men kan offeren is een lotha melk, 1 toelsiblad, een eetlepel (hanuman) sindhur en een rode bloem. Hiervoor kunt u de mantra Aum hrang hring hrung Hanumate namah, arghjam samarpayami gebruiken. Daarna kunt u voor de murti van Hanumaan ji de volgende attributen offeren:

 1. Avahan(Offer een rode bloem)

Aum hrang hring hrung Hanumate namah Avahanam samarpayami. Bloem daarna offeren.

 1. Gandha (Offer Rooswater)

Aum hrang hring hrung Hanumate namah Gandham samarpayami.

 1. Dhupa(Offer wierook)

Aum hrang hring hrung Hanumate namah Dhupam darshayami.

 1. Dip( licht wat van een diya afschijnt)

Aum hrang hring hrung Hanumate namah Dipam darshayami.

 1. Naivedya( offerspijs/prasad).

Aum hrang hring hrung Hanumate namah Naivedya dnivedayami.

 

Hierna kan men de Hanuman calisa reciteren en vervolgens de bovengenoemde vetgedrukte mantra 108 keer te reciteren.

Een gezegende Hanuman Jayanti toegewenst!

Jai Siyarama jai jai Hanuman!!

Geschreven door: Purohit Pt. Nitin Jagbandhan